เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๑๐

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2561

ใจต้องฝึกฝนและทำให้เจริญให้มาก
ฝึกมากแล้วจะทำประโยชน์
ให้ตนเองได้เป็นอย่างยิ่ง
จะเปลี่ยนจากปุถุชน
ให้เป็นอริยชนได้

 


จากหนังสือ เกิดมาทำไม - ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

 Total Execution Time: 0.0010824680328369 Mins