เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๑๑

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2561

ถ้าเรารักการปฏิบัติธรรม
เมื่อเกิดการกระทบกระทั่ง
เรื่องใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล็ก
เรื่องเล็กก็จะเป็นเรื่องนิดเดียว
หรือไม่มีเรื่องเลย


จากหนังสือ เกิดมาทำไม - ทำพระนิพพานให้เเจ้ง
๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00086278518040975 Mins