๗๘ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2561

เมื่อบุญส่งผล
จะทำอะไรมันก็ดีทั้งนั้น
เพราะมีบุญซะอย่าง

 


 

๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.01001101732254 Mins