๔ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2561

สร้างบารมีให้สม่ำเสมอ
อย่าให้ขาดตอนเลย
สายบุญสายสมบัติจะได้ต่อเนื่อง
๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔

 Total Execution Time: 0.0017272671063741 Mins