๗๑ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2561

ประกันชีวิตที่แท้จริง
ต้อง...สร้างบุญ
ประกันสังคมที่แท้จริง
ต้อง...ประพฤติธรรม

 


 

๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗