๑๐ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2561

ชีวิตในสังสารวัฏ
มีแต่บุญกับบาปเท่านั้น
เป็นตัวชักใยอยู่เบื้องหลัง

 


 

๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.0027572313944499 Mins