๑๑ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2561

ผู้แสวงหาบุญ...ย่อมได้บุญ
ผู้แสวงหาบาป...ย่อมได้บาป
ผู้แสวงหามรรคผลนิพพาน...
ย่อมได้มรรคผลนิพพาน

 


 

๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

 Total Execution Time: 0.029231333732605 Mins