๑๒ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2561

ถ้าเราสั่งสมบุญ
บุญก็นำสุขมาให้
ถ้าสั่งสมบาป
บาปก็นำทุกข์มาให้

 


 

๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.0011475324630737 Mins