๓๒ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2561

บรมโพธิสัตว์ทั้งหลาย
เมื่อท่านมีทรัพย์แล้ว
ก็จะใช้ทรัพย์นั้น
ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลก
นี่คือหัวใจอันยิ่งใหญ่
ของผู้มีบุญในกาลก่อน
และของบรมโพธิสัตว์ทั้งหลาย

 


 

๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010588804880778 Mins