๓๑ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2561

ทานบารมีเป็นรากฐาน
ของการสร้างบารมีอย่างอื่น
เป็นบันไดขั้นแรกของการพัฒนาชีวิต
เพื่อก้าวไปสู่ความประเสริฐอันสูงสุด
ดุจเดียวกับการเริ่มต้น
สร้างทานบารมีของท่านสุเมธดาบส
เพื่อปรารถนาความเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 


 

๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.042794450124105 Mins