๑๐๗ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2561

ถ้าเราตระหนี่ชาติที่ผ่านมา
ชาตินี้สมบัติก็ได้แต่ผ่านหน้าเรา
ผ่านไปผ่านมา แต่ไม่มีสิทธ์ิครอบครอง

ถ้าชาตินี้ตระหนี่
ชาติหน้าก็ไม่มีสิทธิ์
ครอบครองสมบัติ
นี่เป็นหลักวิชชาที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบ

 


 

๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.053207902113597 Mins