๑๗๗ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 20 กย. พ.ศ.2561

เราจะต้องตายแน่นอน
เราต้องพร้อมเสมอสำหรับ
ความตายที่จะมาเยือน
ไม่ว่าวินาทีไหน สถานที่ใด

จะด้วยโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ
หรือด้วยสาเหตุใดก็ตาม
เราต้องพร้อมเสมอ
ด้วยการสั่งสมบุญกุศล
ทั้งทาน ศีล ภาวนา
เอาไว้ให้มากๆ
๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001935080687205 Mins