๑๗๘ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 21 กย. พ.ศ.2561

 

วิธีเตรียมตัวตายที่ดีที่สุด
คือสั่งสมบุญทุกบุญให้ตลอดต่อเนื่อง
ในตอนที่ยังแข็งแรงอยู่
แล้วตามระลึกนึกถึงบุญ
ที่ได้กระทำเอาไว้
จนเคยชิน จนติดเป็นนิสัย
ก็จะทำให้ใจผ่องใสได้
๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.016684714953105 Mins