๙๕ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2561

เราจะให้อภัยกับทุกๆ คน
ขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข
ขอให้ทุกคนพ้นจากทุกข์โศกโรคภัย
ขอให้ทุกคนมีความสุข ความสำเร็จในชีวิต
เราจะนึกเป็นคำพูดในใจก็ได้

แล้วทำใจของเรา
ให้เบิกบาน แช่มชื่น
ราวกับผู้นิรทุกข์
ไม่เคยประสบความทุกข์มาก่อนเลย
๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00074479977289836 Mins