๕ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2561

เราเกิดมาสร้างบารมี
จะต้องใช้ทุกอนุวินาที
กับทุกสิ่งที่เรามี
ให้เป็นประโยชน์
ต่อการสร้างบารมี
ถึงจะคุ้มค่า
กับการเกิดมาเป็นมนุษย์
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0006294329961141 Mins