๑๔๔ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 07 กย. พ.ศ.2561

วันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไป
อย่าประมาท
เราต้องสร้างบุญให้เต็มที่ทุกวัน
เพราะเราเกิดมาเพื่อ
ทำพระนิพพานให้แจ้ง
แสวงบุญ
สร้างบารมี
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.00092733303705851 Mins