๕๙ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2561

ถ้าเรารักในการสร้างบารมี
จะต้องไม่ให้
ดินอากาศฟ้าเป็นอุปสรรค
๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013956308364868 Mins