๖๐ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2561

เราจะไม่ยอมให้
ดินอากาศฟ้าเป็นอุปสรรค
ต่อการสร้างบารมีของเรา
๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 Total Execution Time: 0.0041615009307861 Mins