๑๕๐ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2561

อะไรที่จะเป็นทางมาแห่งบุญ
และเพิ่มคุณธรรมในตัวของเรา
เป็นสิ่งที่เราควรกระทำ
๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010476311047872 Mins