๑๕๖ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 06 ธค. พ.ศ.2561

ถ้าใจไม่สู้
จะเข็นให้กายสู้...มันยาก
ถ้ากายและใจเราไม่สู้
จะไปเข็นให้กายใจคนอื่นสู้...
มันก็ยากมาก
เพราะฉะนั้นมันต้อง
เริ่มต้นที่ตัวเราก่อน
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 Total Execution Time: 0.0011606653531392 Mins