๖๑ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2561

สำหรับนักสร้างบารมี
หรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
ถือเป็นเรื่องธรรมดา
ที่จะต้องพบเจอกับความอยุติธรรม
หรือความไม่เข้าใจต่างๆ นานา
เพราะว่าแต่ละคนยังมีกิเลสอยู่
๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 Total Execution Time: 0.001145350933075 Mins