๖๒ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2561

หากเรามีความมั่นใจ
ในการสร้างบารมี
เราต้องไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคต่างๆ

แม้เจออุปสรรค
ก็ไม่ทิ้งการสร้างบารมี
๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010903676350911 Mins