๖๓ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 27 ตค. พ.ศ.2561

ไม่ว่าเศรษฐกิจ
จะขึ้นหรือลง
อย่านำมาเป็นอุปสรรค
ในการสร้างบารมี
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.019185066223145 Mins