๑๘๐ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 21 กย. พ.ศ.2561

ชีวิตไม่ได้สิ้นสุดที่เชิงตะกอน
เพราะชีวิตหลังความตายมันยาวนาน
สุขก็สุขนาน ทุกข์ก็ทุกข์นาน
หากไม่ศึกษาเรียนรู้เอาไว้
เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับชีวิต
๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

 Total Execution Time: 0.023875868320465 Mins