เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๔๐

วันที่ 10 มีค. พ.ศ.2561

ต้องหวงแหน...
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ไว้ให้ดี
หมั่นปัดกวาดให้สะอาด ให้ใสๆ
จนเห็นความใส ความบริสุทธิ์
ผุดเกิดขึ้นมาจากตรงกลาง

 


 

๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00080436865488688 Mins