เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๓๙

วันที่ 10 มีค. พ.ศ.2561

ตำแหน่งฐานที่ ๗ สำคัญมาก
ที่พญามารบดบังเอาไว้
ไม่ให้เราได้มารู้ มาเห็น มาเข้าใจ
หรือมาหยุดนิ่งตรงนี้
บดบังเอาไว้จนกระทั่ง
เราไม่รู้จักตำแหน่งนี้เลย
ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้เราดับทุกข์ได้

 


 

๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 Total Execution Time: 0.0011361996332804 Mins