เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๓๘

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2561

ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ นี้
เป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์
นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้
หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้น
จนกระทั่งบรรลุ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 


 

๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 Total Execution Time: 0.00086576541264852 Mins