เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๓๗

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2561

ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗
เป็นตำแหน่งสำคัญที่สุดในชีวิต
เพราะเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้
เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
หรือความทุกข์ทั้งปวงได้
อย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายใน
สุขยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณ
อย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิต
๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 Total Execution Time: 0.0013453682263692 Mins