๕๒ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 21 มีค. พ.ศ.2561

เราต้องฝึกนะ
เราถึงจะสมหวังในชีวิต
คือการได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริง
ซึ่งมีเพียงประการเดียว
คือ หยุดกับนิ่ง

 


 

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.06254608631134 Mins