๕๑ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 21 มีค. พ.ศ.2561

การเข้าถึงปฏิเวธ
หรือการเข้าถึงประสบการณ์ภายใน
จะมัวแต่อ่านแต่ฟังอย่างเดียว
มันเข้าไม่ถึง ต้องปฏิบัติด้วย
ต้องหยุดกับนิ่ง
“หยุดเป็นตัวสำเร็จ”

 


 

๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.0092879811922709 Mins