๙๔ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2561

ทาน...
เป็นจุดเริ่มต้นของความสุข
ความตระหนี่...
เป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์

 


 

๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0083576162656148 Mins