๙๓ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2561

ถ้าเรามีดวงบุญโต
สมบัติจะมาคอยท่าเราเลย
เราไม่ต้องไปหาทรัพย์
แต่ทรัพย์จะมาหาเรา

เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่
ทำดวงบุญให้โตๆ
ด้วยการทำบุญและต้องทำ
ให้ถูกแหล่งเนื้อนาบุญด้วย


๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

 Total Execution Time: 0.0061235864957174 Mins