๙๒ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2561

บุญเป็นธาตุสำเร็จ
เหมือนของกายสิทธิ์
ที่ยิ่งนึกยิ่งโต ยิ่งนึกยิ่งขยาย
ยิ่งนึกยิ่งเพิ่มขึ้น

เช่นเดียวกับบาป
ยิ่งนึกยิ่งโต ยิ่งนึกยิ่งเพิ่ม
ยิ่งนึกยิ่งขยาย ยิ่งนึกใจก็ยิ่งหมอง
แต่บุญยิ่งนึกใจยิ่งใส
และใสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 


 

๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010440190633138 Mins