๑๒๗ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 20 พย. พ.ศ.2561

พิจารณาตัวเราว่า
สิ่งที่เขาเตือนนั้นถูกต้องหรือไม่
ถ้าถูกต้องเราก็ปรับปรุงตัวเสียใหม่
ถ้าหากไม่ถูกเราก็ให้อภัยผู้เตือน
๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

 Total Execution Time: 0.0012075821558634 Mins