๑๒๘ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 21 พย. พ.ศ.2561

ทำใจของเราให้กว้าง
พร้อมที่จะรับคำแนะนำตักเตือน
ด้วยใจที่ปีติปราโมทย์ มีกำลังใจ
กล้าหาญที่จะยอมรับข้อบกพร่อง
แล้วปรับปรุงตนเอง
๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010276834170024 Mins