๑๑๖ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2561

อย่าคิดว่า
ขอให้เรารวยก่อน
แล้วค่อยทำบุญ
ทำไปเท่าที่เรามีนี่แหละ
ทำไปเรื่อยๆ
๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.34683908224106 Mins