๑๑๕ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2561

บุญคือสิ่งที่...ต้องทำ
เพราะเราเกิดมาเพื่อ
ทำพระนิพพานให้แจ้ง
แสวงบุญ
สร้างบารมี
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013339638710022 Mins