๑๒๑ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2561

บุญที่เรา...
คิดก่อน พูดก่อน ทำก่อน
เราก็จะได้สิริมาถึงเราก่อน
ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
และมรรคผลนิพพาน
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 Total Execution Time: 0.014142564932505 Mins