๑๒๒ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2561

สิ่งใดที่ทำได้ยากแต่เราทำได้
นั่นคือความปีติภาคภูมิใจ
ทุกครั้งที่เราระลึกถึง
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010518829027812 Mins