๑๑๒ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2561

ลด ละ เลิกเอาแต่ใจตัวเอง
แล้วทำงานเป็นทีม
เมื่อทีมสามัคคี
มีจิตเมตตา ปรารถนาดีต่อกัน
คิดพูดทำเหมือนกัน
ทีมก็เกิดความสุข

จะมีกระแสชนิดหนึ่ง
ที่เกิดความอบอุ่นใจ สบายใจ
รู้สึกไม่หวาดระแวงใครเลย
เป็นพลังแฝงเงียบๆ ซึ่งเรามองไม่เห็น
เป็นพลังแห่งความสามัคคีของทีม
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.004498283068339 Mins