๕ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2561

ถ้าไม่มีบุญ...ชีวิตอันตราย
ทั้งในมนุษยโลกและในเทวโลก
เพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข
และความสำเร็จในชีวิต

 


 

๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.037702051798503 Mins