๕๑ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 23 ตค. พ.ศ.2561

เราต้องทำกิจวัตรกิจกรรม
งานบุญอย่างต่อเนื่อง
ต้องเอาบุญไปให้เยอะๆ
๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.076738631725311 Mins