๕๐ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 23 ตค. พ.ศ.2561

หากเรามีโอกาส
ที่จะหยิบจะฉวยจะช่วยอะไรได้
ในกิจการงานสงฆ์ หรืองานส่วนรวม
ให้ช่วยกันทำเถิด
นั่นเป็นทางมาแห่งบุญของเรา

เราเกิดมาสร้างบารมี
ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลย
ดังนั้นทุกกิจวัตรกิจกรรมในวัดนี้
ทั้งหมดล้วนเป็นบุญทั้งสิ้น
๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00086143414179484 Mins