๑๖๕ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2561

ยิ่งมืดก็ยิ่งดึก
ยิ่งดึกก็ยิ่งใกล้สว่าง
ไม่ช้าความสว่างก็จะมาเอง

 


 

๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕