๘๒ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 09 เมย. พ.ศ.2561

ใช้ระบบสัมผัส
แตะลงไปตรงกลางกาย
ไม่ต้องใช้กด
เอาแค่แตะเบาๆ
แตะเหมือนไม่แตะ

 


 

๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.0084208687146505 Mins