๕๒ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 23 ตค. พ.ศ.2561

เพราะเราต้องไปถึงที่สุดแห่งธรรม
จะไปถึงตรงนั้นต้องมีบารมีมาก
จะมีบารมีมากก็ต้อง
ทำให้มากๆ ทำบ่อยๆ
ยิ่งทำก็จะยิ่งมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0082196831703186 Mins