เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๒๓

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2561

มีมนุษย์ที่ไหน
มีธรรมกายที่นั่น

 


 

๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕