๔๓ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2561

สร้างบารมีต้องรู้จักคำว่า “พอดี”
ไม่ทำมากเกินไป หรือน้อยเกินไป
ต้องรู้จักเลือกจุด “พอดี”
๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0066790183385213 Mins