๔๐ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2561

เกิดมาแล้ว
ต้องสร้างสิ่งที่ดี
ให้กับโลก

โลกมนุษย์...เป็นที่สร้างบารมี
สวรรค์...เป็นที่เสวยผลบุญ
นรก...เป็นที่เสวยผลบาป
๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.0012928009033203 Mins