๓๙ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2561

พึงหวงแหนร่างกาย
ชีวิตจิตใจนี้ให้ดี
เอาไว้สำหรับสร้างความดีอย่างเดียว
อย่าเอาไปถล่มทลาย
อย่าเอาไปใช้ในสิ่งที่
ไม่เป็นสาระแก่นสาร
ที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต
๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0020416816075643 Mins